על פי המשוררת רחל שפירא השיר מקושר בטעות למלחמת שלום הגליל. השיר התפרסם בביצועה של חוה אלברשטיין.

נחמה

על פי המשוררת רחל שפירא השיר מקושר בטעות למלחמת שלום הגליל. השיר התפרסם בביצועה של חוה אלברשטיין.
ולכאורה עסקנו בשלנו רק בשלנו
בלי לבקש גדולות ונצורות.
שלוה מופרת
וכבר אחרת
ואין טעם לכסות
כי בפתח נכנסות -
התמורות.

מי שצמא לכל מחוה של חסד,
אזנו תופסת -
איך הקריאות חוצות את הרחוב
שואל עדין
שואל מאין
כן, מאין כחות לשאב.

זה בזו נביט
ונתמה שנית
אם ראינו נכונה
לפעמים אני
לפעמים אתה
כה זקוקים לנחמה.

מי שחוה את בערת הקיץ,
לבו לבית
ופני הנוף ראי לחרדותיו.
את מי ישביע
את מי ירגיע
ועל מה יתפלל עד הסתו.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00