פורסם בספר שירי ילדים של מנשה רבינא, "שירים לילדים [ג]", תל-אביב, תש"ה.

בוץ

פורסם בספר שירי ילדים של מנשה רבינא, "שירים לילדים [ג]", תל-אביב, תש"ה.
אל תטבול בבוץ רגליים,
בבוץ מלא המים.
אל תלוש בצק
פן תתחלק
ותקום לקול הצחוק:
"כושי בא מרחוק!"

כושי, כושי בא, חה, חה, חה,
מה ראית? מה עשית?
כושי, כושי בא! חה, חה, חה,
"הוי הבוץ נורא"!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00