שיר זה, המתאר את הלימוד ב"חדר", הפך לסמל של העולם היהודי הישן במזרח אירופה. המקור היידי נכתב והולחן בשנה 1901. השיר היידי המקורי, "...
קרא עוד

אויפן פריפעטשיק ברענט א פייערל

שיר זה, המתאר את הלימוד ב"חדר", הפך לסמל של העולם היהודי הישן במזרח אירופה. המקור היידי נכתב והולחן בשנה 1901. השיר היידי המקורי, "...
קרא עוד
אויפן פריפעטשיק ברענט א פייערל
און אין שטוב איז הייס,
און דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך
דעם אלף־בית.

זעט זשע, קינדערלעך,
געדענקט זשע טייערע,
וואס איר לערנט דא;
זאגט זשע נאך א מאל,
און טאקע נאך א מאל:
קמץ־אלף: אָ!

לערנט, קינדער, מיט גרויס חשק,
אזוי זאג איך אייך אן;
ווער ס'וועט גיכער פון אייך קענען עברי,
דער באקומט א פאן.
פזמון...

לערנט, קינדער, האט נישט מורא,
יעדער אנהייב איז שווער;
גליקלעך דער וואס האט געלערנט תורה,
צי דארף א מענטש נאך מער?
פזמון...

איר וועט, קינדער, עלטער ווערן,
וועט איר אליין פארשטיין,
וויפל אין די אותיות ליגן טרערן
און וויפל געוויין...
פזמון...

אז איר וועט, קינדער, דעם גלות שלעפן,
אויסגעמוטשעט זיין,
זאלט איר פון די אותיות כוח שעפן,
קוקט אין זיי אריין.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00