קציר

שדה קמה עמרים הבשיל
שיר תרומות מלאה שיבולת
שור מלאה נפשנו גיל
הך ליבנו
סלה!
רץ ברזל בזהב שדותיך
אדמתי אותך אעשיר
ארץ בדמעה זרעתי
קומי רוני לקציר!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00